โครงการดีที่สำนักงานเขตหนองจอกส่งเสริมชุมชนและบุคคลทั่วไป | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

โครงการดีที่สำนักงานเขตหนองจอกส่งเสริมชุมชนและบุคคลทั่วไป

สำนักงานเขตหนองจอกได้จัดให้มีการรับบริจาดโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบสนองจากบุคคลผู้ให้โลหิตอย่างมากและครั้งนี้ทางสมาชิกสภาองค์กรชุมชนได้เข้าร่วมบริจาดกันหลายท่านโดยหวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้คงมีต่อเนื่องตลอดไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ