การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของวิชชาลัยชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของวิชชาลัยชุมชน

ได้เริ่มโดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ และเก่าไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2555 ที่ราชวิชชาลัย ซ.วิภาวดี 18 ถ.วิภาวดี กทม.

มีหลายเขตเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ และคาดว่าน่าจะได้รับการสนใจจากบุคคลที่ทำงานในชุมขนอีกเป็นจำนวนมาก

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา