ภาพ ดร.ศักดิ์ ประสานดี อาจารย์ที่สอนประจำวิชชาลัยชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ภาพ ดร.ศักดิ์ ประสานดี อาจารย์ที่สอนประจำวิชชาลัยชุมชน

ภาพ ดร.ศักดิ์ ประสานดี ที่สอนวิชาชาลัยชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา