นัดสรุปรายงานที่่นักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมในชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

นัดสรุปรายงานที่่นักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมในชุมชน

นัดสรุปรายงานที่นักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมในชุมชน ส่งอาจารย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2555

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา