การประชุมโซนกรุงธนเหนือ วันที่ 7 มิถุนายน 55 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร