พลังงานไทย..เพื่อใคร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

พลังงานไทย..เพื่อใคร

 พลังงานไทย...เพื่อใคร

เอกสารเผยแพร่สำหรับประชาชน ของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

"อย่าปล่อยให้พลังงานไทยเป็นของใครๆ ???? ที่ไม่ใช่ของเรา"

อย่าท้อ รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 ได้ให้สิทธิคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก็เท่ากับว่าคนไทยมีสิทธิที่จะำกำหนดนโยบายพลังงานร่วมกับภาครัฐได้วย ดาวน์โหลดเอกสารนี้ไปเผยแพร่กันต่อๆ ไป

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต