บันทึกประชุมวันที่ 16 กค 55 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

บันทึกประชุมวันที่ 16 กค 55

ร่างบันทึกการประชุมสรุปบทเรียนการทำงานสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

วันที่ 16กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารมาลัย นิด้า

 
เพื่อพิจารณา หากท่านใดมีข้อแก้ไข เอกสรวันที่ 16-17 กรกฎาคมที่ผ่านมา
โปรดส่งข้อความแจ้ง มาที่ e-mail : thaiinfo@yahoo.com
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะดำเนินการแก้ไขและทำรูปเล่ม เสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้
รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน