บทเรียนภัยพิบัติน้ำท่วมประเทศไทยปี 2554 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

บทเรียนภัยพิบัติน้ำท่วมประเทศไทยปี 2554

 

บทเรียนของประเทศไทยจากภัยพิบัติน้ำท่วมปี 2554 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้้สนใจดาวน์โหลดเอกสารที่เวปไซด์ของผู้เขียน หรือ ที่เอกสารแนบในเวปสภาองค์กรชุมชน กทม.

http://www.v-servelogistics.com/media/file/2012/07/RiskDisaster.pdf

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ