การแก้ปัญหาน้ำท่วม ปี2554: กรณีศึกษา ต.มหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การแก้ปัญหาน้ำท่วม ปี2554: กรณีศึกษา ต.มหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร

 

 

การแก้ปัญหาน้ำท่วม : กรณีศึกษาตำบลมหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร

โดย นายทองแทน เลิศลัทธภรณ์  (อดีตรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสมุทรสาคร)

17 กรกฎาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ ชื่อ samutsakorn-CaseStudy.pdf ที่อยู่ใต้ภาพนี้ได้เลยค่ะ

ตาล : )

 

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ