ข่าว จ.ปทุมธานีปรับแผนรับมือน้ำ "ไม่ป้อง แต่ให้น้ำไป" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าว จ.ปทุมธานีปรับแผนรับมือน้ำ "ไม่ป้อง แต่ให้น้ำไป"

 

จ. ปทุมธานีปรับแผนรับมือน้ำปี 55 "ไม่ป้อง ต้องให้น้ำไป"

อ่านรายละเอียดได้ที่ เวป นสพ.ไทยโพสต์

 http://www.thaipost.net/node/54838

 

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ