เพราะเหตุใดน้ำถึงจะไม่ท่วมกรุงเทพฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เพราะเหตุใดน้ำถึงจะไม่ท่วมกรุงเทพฯ

 แผนภาพ แนวทางพระราชดำริแก้น้ำท่วม กรุงเทพฯ

กับวิธีการรับมือน้ำ 3 เส้นทางใหญ่ของกรุงเทพฯ

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ