เอกสาร ฉีกหน้า เบื้องหลัง ปตท | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เอกสาร ฉีกหน้า เบื้องหลัง ปตท

 เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต