เอกสาร ต้นเหตุความแตกต่างรายได้ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เอกสาร ต้นเหตุความแตกต่างรายได้

 

 เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต