นำเสนอข้อมูล เรื่องความแตกต่างปิโตเลี่ยมและรายได้รัฐ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

นำเสนอข้อมูล เรื่องความแตกต่างปิโตเลี่ยมและรายได้รัฐ

เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

โดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี อีเมล์  thai9lee@gmail.com,  www.thammapiban.com

 ในเมนูด้านซ้าย ประเด็นทุจริต มีเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อ่านอีก นะคะ

: )

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป