มาเฟีย ช.การช่าง....บุกรื้อทุบที่ทำการชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

มาเฟีย ช.การช่าง....บุกรื้อทุบที่ทำการชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.

 ด้วยชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. สถานที่โครงการรถไฟฟ้าสีนํ้าเงินผ่านข้ามแม่นํ้าทางใต้ดิน และไม่มีการเวนคืนพื้นที่ชาวบ้านด้านบนเลย ยังมีการยิงหมุดเพื่อระวังการทรุดตัวของอาคาร

ชาวบ้านและที่ทำการชุมชนวัดกัลยาณ์ แต่แล้วเจ้าหน้าที่รับเหมาก่อสร้างจะมาทำการรื้อที่ทำการชุมชนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร คณะกรรมการชุมชนจึงขอรายละเอียดเพราะเหตุไรก็ไม่มีให้ จึงขอให้หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบของบริษัทมาประชุมพูดคุยกัน เจ้าหน้าที่มาพบคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ช่วงเช้าได้พูดคุยในรายละเอียดว่าระหว่างวัดกับชุมชน
๑.ที่ทำการชุมชนเป็นสถานที่ใช้ในการทำกิจรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ถึงแม้จะเป็นที่ดินวัด แต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดในอดีต ให้ใช้เป็นที่สถานที่สาธารณะประโยชน์ชุมชน เสนอของบพัฒนาจังหวังกรุงเทพฯ กระทรวงการคลังจัดสร้างเป็นที่ทำการชุมชน อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้งบปรับปรุงห้องจัดกิจกรรม และอนุญาตให้งบกรมตำรวจสร้างป้อมยามบรรเทาสาธารณภัย และชาวบ้านได้ใช้จนทุกวันนี้
๒.วัดกับชุมชน มีปัญหากันตั้งแต่เจ้าอาวาสย้ายมารับตำแหน่ง มาถึงก็ไล่รื้อบ้านเรือนชาวบ้าน
จนเป็นคดีความกับมากมาย และเจ้าอาวาสยังคงฟ้องขับไล่ชาวบ้านจนทุกวันนี้( ฟ้องรายบุคคล)
๓.ชุมชนขอความเมตตา พิจารณาใหม่อีกครั้ง บริษัท อาจถูกยืมมือให้เป็นคนทำลายชุมชน
ทุบรื้อชุมชน ด้วยเอกสารเพียงใบเดียวที่ไม่ได้ระบุพื้นที่แน่ชัด และทำให้ชาวชุมชนหวั่นไหวสั่นคลอน
ในความเป็นอยู่ ว่า ที่ทำการชุมชนยังถูกทุบทำลาย แล้วบ้านชาวชุมชนคงต้องถูกทุบทิ้งเมื่อไรก็ได้เช่นกัน
ผลจากเจรจา เจ้าหน้าที่ ช.การช่าง รับปากกับคณะกรรมการชุมชนว่า จะหยุดทำการรื้อ และรอเสนอเรื่องผู้ใหญ่พิจารณาอีกครั้ง แต่แล้วเช้าวันที่ ๔ สค.๕๕ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (คนงานใส่เสื้อ) เข้าทำการรื้อหลังคา และทุบผนังอาคาร ชาวชุมชนไม่เข้าใจมีการเจรจากันแล้ว แต่ทำไม่ทำกันอย่างนี้ จึงมีมติเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาทำร้ายทรัพย์สิน และร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในความรู้สึกของชาวชุมชนว่า ช.การช่าง เป็นมาเฟีย ไรเหตุผล ทำการอย่างไรความเมตตาต่อประชาชน ไม่ฟังเสียงคัดค้านใคร ไม่ต่างกับการทุบรื้อบาร์เบียร์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีมนุษยธรรม ไร้สัจจะ หลอกลวงประชาชน
ร้องเรียนมาเพื่อเพื่อขอความช่วยเหลือ และช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วย
 
รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.