ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา เขตสวนหลวง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา เขตสวนหลวง

 ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่าน ของทีมขบวนจัดตั้งสภาองค์กรฯ เขตสวนหลวง

รายงานโดย นายกำพล สะริมา 

13/08/55

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: