ผู้ว่าฯ กทม พบประชาชนเรื่้องน้ำท่วม 13ตค54 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯ กทม พบประชาชนเรื่้องน้ำท่วม 13ตค54

วิดิโอ: 

 รายการของ ไทยพีบีเอส วันที่ 13 ตุลาคม 2554 หน้าศาลาว่าการ กทม.

ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม : กทม.รับมือน้ำ ...ตอบคำถามคนกรุงเทพฯเปิดเวทีหน้าศาลาว่าการ กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองระหว่างเครือข่ายชุมชนของคน

กรุงเทพฯกับผู้ว่าฯและผู้รับผิดชอบของ กทม.

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ