เวทีทำความเข้าใจสวัสดิการชุมชนฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีทำความเข้าใจสวัสดิการชุมชนฯ

Date and Time: 
Repeats every 0 days until Sun Aug 19 2012 .
Sun, 19/08/2012 - 13:00

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 สภาองค์กรชุมชนเขตประเวศ เปิดเวทีทำความเข้าใจ / ขับเคลื่อนประเด็นสวัสดิการ

ให้กับชุมชนฯในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 48 ชุมชน  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตประเวศ 

โดยได้รับควาร่วมมือจาก สนข. ประเวศ / หน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จาก พอช.

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน