หัวข้อสวัสดิการ และองค์กรการเงินที่เขตราษฎร์บูรณะขับเคลื่อน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

หัวข้อสวัสดิการ และองค์กรการเงินที่เขตราษฎร์บูรณะขับเคลื่อน

สวัสดิการและองค์กรการเงินที่เขตราษฎร์บูรณะได้ขับเคลื่อนอยู่ได้แก่

1.กองทุนออมวันละ 2 บาท

2. กองทุนหมู่บ้านละล้าน

3.กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน