สมาชิกสภาองค์ชุมชนเขตภาษีเจริญ (ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนได้รับรางวัลประชาธิปไตย55) | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภาองค์ชุมชนเขตภาษีเจริญ (ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนได้รับรางวัลประชาธิปไตย55)

ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนเขตภาษีเจริญได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2555 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลัษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยองคมนตรีนายอัมพล เสนาณรงค์ เป็นผู้มอบรางวัล

กิจกรรมเด่นที่ทำให้องค์กรได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 56 ชุมชนจากทั่วประเทศ คือ "การประยุคต์ใช้หลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอยู่ร่วมกันในชุมชนศิรินทร์และเพื่อน"

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ