การเรียนโครงการปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การเรียนโครงการปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" เริ่มแล้ว

ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิชชาลัยโดยผ่านสถาบันอาศรมศิลป์ ที่ ก.พ. รับรองวุฒิบัตรปริญญาตรี สาขา ผู้ประกอบการสังคม ซึ่งสาขานี้จะเป็นประโยชน์มากกับผู้เรียน เพราะสามารถนำไปประยุกต์กับงานชุมชน เพื่อการพัฒนางานที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว ติดต่อได้ที่่ บังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์ 0818087151 เจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตราษฎร์บูรณะ โดยการเรียนครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องหน่วยกิตการเรียนด้วย และได้มีพี่ ๆ จากหลายเขตด้วยกันเข้าร่วมการเรียน เช่น เขตราษฎร์บูรณะ, เขตบางขุนเทียน, เขตตลิ่งชัน ฯลฯ

ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา