สภาฯประชุมเตรียมงานด้านภัยพิบัติ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สภาฯประชุมเตรียมงานด้านภัยพิบัติ

 คณะกรรมการสภาฯได้ประชุมคณะทำงานประจำแขวงสรุปงานเรื่องภัยพิบัติและเตรียมการทำงานเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ที่ทำการสภาองค์กร

ชุมชนเขตหนองจอก เวลา 9.30 น. โดยได้ข้อมูลชุมชนที่ประสบภัยพิบัติมาเป็นตัวอย่าง และจะประชุมเตรียมแผนงานป้องกับคณะทำงานสภาฯในการประชุมครั้งหน้าเพื่อเตรียมเสนอให้กับสำนักงานเขตต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.