เรื่อง สถานะการณ์นำท่วม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สถานะการณ์นำท่วม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนกระทุ่มรายหมู่5ถึงสถานะการณ์นำท่วมขังภายในชุมชนจากการที่นำลัน

ตลิ่งจากคลองแสนแสบเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 วันและได้ร้องให้ทางสำนักงานเขตหนองจอกให้การช่วยเหลือแต่ก็ยังมาไม่ถึง จึงได้ร้องเรียนมาที่สภาองค์กรชุมชนฯ

ให้ช่วยเร่งประสานงานกับทางสำนักงานเขตหนองจอกเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางไทยพีบีเอสได้ไปสำรวจบริเวณประตูระบายนำและสถานณีสูบนำหนองจอกด้วย โดย

ทางสภาองค์กรชุมชนฯจะได้ทำหนังสือเข้าพบผ.อ.สำนักงานเขตเพื่อติดตามถึงแผนงานป้องกันว่ามีหรือไม่

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.