การดูงานของคณะนักศึกษา "ผู้ประกอบการสังคม" ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การดูงานของคณะนักศึกษา "ผู้ประกอบการสังคม" ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 55 นักศึกษาระดับปริญญาตรี "ผู้ประกอบการสังคม" และคุณะศิลปจารย์ ของมหาวิชชาลัยฯ โดยมีนักศึกษา ของเขตราษฎร์บูรณะร่วมด้วย คือ นายขจัด เชื้ออาษา, นายบุญโชติ, นายชัชชัย, นางบังอรรัตน์ เดินทางไปร่วมดูงานด้วย ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม การดูงานครั้งนี้มี คุณลุงชวน เป็นผู้บรรยายประวัติความเป็นมา แนวคิดการสร้างตลาดแห่งนี้ รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำกลับไปใช้ประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน และโครงงาน "ผู้ประกอบการสังคม" ของตนต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา