นัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ ใหม่ เนื่องจากหมดวาระ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

นัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ ใหม่ เนื่องจากหมดวาระ

Date and Time: 
Sun, 21/10/2012 - 09:00

นัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาฯ ใหม่ เนื่องจากคณะเดิมหมดวาระ