ภาพรวมการนำเสนอผลงานปี 2554-2555 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ภาพรวมการนำเสนอผลงานปี 2554-2555

 สภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา จัดการประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการสภาฯ และทีมงานชุดใหม่

ตามทีชุดเก่าหมดวาระไปเมื่่อ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา

ณ.ห้องประชุม สำนักงานเขตยานนาวา เวลา 13.00 -15.30 น. 

ผลการประชุม คณะกรรมชุดเดิมได้รับการสนับสนุนให้ทำงานต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในที่ประชุมมีการเสนอรุปแบบการทำงานเป็นทีมงาน โดยมีทีมกองเลขา รวม 5 คนและทีมทำงานกิจกรรม  8 คน 

โดยมอบหมาย คุณสำลี ศรีระพุก ประธานสภาฯ และคุณสนิท ปางเผ่า เป็นตัวแทนไปประชุมระดับจังหวัด

 

หมายเหตุ 
รายงานการประชุมกำลังดำเนินการจัดทำโดยทีมงานกองเลขานุการชุดใหม่

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: