ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนเหนือ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนเหนือ

Date and Time: 
Tue, 23/10/2012 - 11:00 - 16:00

ประชุมสภาองค์กรชุมชน ระดับโซนของธนบุรีเหนือ  วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม  เขตตลี่งชัน กรุงเทพฯ

เวลา 11.00น.-16.00น

เอกสารแนบ: