เวทีประชุมร่วมกับ สมาคมปลอดภัยใว้ก่อน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เวทีประชุมร่วมกับ สมาคมปลอดภัยใว้ก่อน

Date and Time: 
Thu, 25/10/2012 - 08:30 - 16:00

ประชุม/อบรม เรื่องความปลอดภัย โดยสมาคมปลอดภัยใว้ก่อน วันที่ 25 ตุลาคม 2555  ที่กรมประชาสัมพันธ์  ซอยอารีย์                      ถนน พหลโยธิน  เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป   เชิญผู้เข้าร่วม เขตละ 3ท่าน ,ผู้ประสานโซนๆ 3 ท่านและข้อมูลโซน