ประชุมคณะทำงานสภาฯชุด 34 ท่าน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะทำงานสภาฯชุด 34 ท่าน

Date and Time: 
Wed, 24/10/2012 - 09:00 - 16:00

ประชุมคณะทำงานสภาองกรค์ชุมชน ชุด 34 ท่าน  ประกอบด้วย ผู้ประสานโซนๆละ 3 ท่าน ข้อม้อมูลโซน และผู้แทนประเด็น

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ.ห้องประชุมชั้น 5  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  นวมินทร์ 45