ประชุมสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

Date and Time: 
Sat, 03/11/2012 - 09:00 - 16:00

เชิญประชุมสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  นวมินทร์ 45

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  เชิญผู้แทนเขตละ 3 ท่านและผู้แทนประเด็นงาน เข้าร่วม