เปิดเวที | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เปิดเวที

     ตามที่คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตสะพานสูงได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

ประธานรักษาการได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกสภาฯขึ้นเพื่อสรรหาคณะกรรมการ และทีมงานชุดใหม่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

ณ. ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 30 แขวง/เขต สะพานสูง เวลา 9.00 น.

โดยมีคุณณัชพล เกิดเกษม ประธานที่ปรึกษาสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการ และคุณพรรณี มานมัด เป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน