สรุปผลการประชุมคณะทำงานสภาฯเขตสะพานสูง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สรุปผลการประชุมคณะทำงานสภาฯเขตสะพานสูง

สรุปผลการประชุมคณะทำงาน/สมาชิกสภาฯเขตสะพานสูง วันที่27พฤษภาคม55 ณ.ที่ทำการสภาฯ 32ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.22 เวลา 9.00น.ให้ตั้งศูนย์ภัยพิบัตขึ้นที่เลขที่ 32 ใช้ที่ทำการสภาฯเป็นศูนย์ รับเรื่องราวต่างๆในเขต มีคณะกรรมการ 16 ท่าน มาจากชุมชนที่เข้าร่วมกับสภาฯ นายดาเรศ พิมนิสัย เป็นประธานศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงพื้นที่ชุมชนให้เก็บข้อมูลประชากร และความเสียหายในชุมชนนั้นๆมารายงานในที่ประชุมครั่งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.30น.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน