ประชุมโซนศรีนครินทร์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมโซนศรีนครินทร์

27/10/2555 ณ.พอช.ห้องประชุมที่ 303 เวลา9.00 น. โซนศรีนครินทร์จัดประชุม

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน