ขอ้มูลเขต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ขอ้มูลเขต

ที่ตั่ง เขตสะพานสูงตั่งอยู่เลขที่ 5 ซ.รามคำแหง 118 (ใน ม. พฤกษชาติ) ตามประกาศกรัทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14ตค. พศ.2540 ให้จัดตั่งเป็นเขตสะพานสูง โดยรับเขตการปกครองจากแขวงสะพานสูง ของเขตบึงกุ่มมา 11หมู่บ้าน และรับโอนบางส่วนของเขตประเวศมาอีก 6หมู่บ้านรวมเป็น 17 หมู่บ้าน มีชุมชนที่ได้รับการรับรองจาก กทม.26 ชช.