นำเสนอ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

นำเสนอ

บ้านนายประเสริฐ พิมพิสัย ตามที่แจ้ไว้ในเวทีโซน คณะทำงานลงสำรวจข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ เก็บภาพมาฟากให้พิจารณา คณะกรรมการได้อณุมัตใช้งบประมาณภัยพิบัติช่วยเหลือค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 15,000 บาท ขนะนี้กำลังปรับปรุงอยู่