ข่าว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าว

ในเขตสะพานสูง(ชุมชนคลองทัยช้างล่าง) ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมสมทบทุนสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเป็นเงิน 25ล้านบาท ก่อส้รางไปได้ 65%แล้วยังขาดงบประมาณอีก 5ล้านาท ท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญเชิญติดต่อที่ประธานสภาฯเขตสะพานสูงได้ ขอพระคุณครับ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน