ประชุมศูนย์ประสานงาน สปสช. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมศูนย์ประสานงาน สปสช.

เมื่อวันที่่ 26 ต.ค. 2555 ทีมศูนย์ประสานงาน และสมาชิกได้ประชุมงาน สปสช. และได้เรียนแจ้งพี่น้องสมาชิกทราบเกี่ยวกับงานที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว และงานครบรอบ 10 ปีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ