การทำงานแบบโบราณพื้นบ้าน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การทำงานแบบโบราณพื้นบ้าน

หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยประจำเขตราษฎร์บูรณะ ได้สาธิตวิธีการทำยาแบบโบราณ ซึ่งพยายามอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว