ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนเหนือ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนธนเหนือ

Date and Time: 
Fri, 23/11/2012 - 10:00 - 16:00

เชิญประชุมประจำเดือนสภาองค์กรชุมชนโซนธนบุรีเหนือ  วันที่ 23 พ.ย.2555 ณ.วัดเทพากร เขตบางพลัด เวลา 10.00น. เป็นต้นไป   จะมีการร่วมวางแผนงานระดับโซน และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ ของบประมาณสนับสนุนจาก สพม.               

*โดยคุณสุรศักดิ์  อินทรประสิทธ์