แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ในที่ประชุม "ขบวนองค์กรชุมชนสู่การจัดการตนเองฯ " เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ณ.ห้องประชุมฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

คุณจันทิมา ได้ช้ีแจ้งเรื่องนี้ 

ทีมข้อมูลกลางนำเอกสารมาเพื่อเผยแพร่ สภาองค์กรชุมชนเขตใดต้องการส่งผลงานที่ทำงานมาเข้าประกวด และของบสนับสนุนฯ โปรดติดต่อ

คุณจันทิมา หรือ คุณพรรณี ได้โดยตรง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน