เรื่อง สภาฯเขตหนองจอกออกสื่อวิทุยชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สภาฯเขตหนองจอกออกสื่อวิทุยชุมชน

 สภาฯหนองจอกและขบวนสภาฯเขตสวนหลวงได้รับเชิญจาก วิทยุชุมชนสถานีลาดกระบังเรดดิโอ 105.25 ออกอากาศเรื่องของชุมชนในวัน

เสาร์และอาทิตย์เวลา 14.00ถึง 16.00 น.ในรายการ คุยเฟื่องเรื่องชุมชนในวันที่ 4. พ.ย. ทางผู้จัดรายการได้เชิญสภาฯทั้ง2 เขตเข้าร่วมรายการ

มีการพูดคุยถึงหน้าที่ของสภาฯว่าทำอะไรให้กับชุมชนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.