ประชุมโซนธนบุรีใต้ วันที่ 10 พ.ย. 55 ณ เขตบางขุนเทียน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประชุมโซนธนบุรีใต้ วันที่ 10 พ.ย. 55 ณ เขตบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 55 ทีมโซนธนบุรีใต้ ได้ประชุมโซนประจำเดือน ณ เขตบางขุนเทียน ได้มีการชี้แจง และประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ที่แกนนำไปประชุมมาให้สมาชิกทราบ และนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 8 ธ.ค. 55

รูปภาพ: