ข่าว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าว

ประชาสัมพันธ์โซนศรีนครินทร์ ท่านประธานสมัชชาจังหวัด และประธานโซนศรีนครินทร์พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมสภาฯมินบุุรี เมื่อวันที่ 11/11/12 ณ. รพ.นวมินทร์

รูปภาพ: