เรื่อง นำเน่าเสียปล่อยทิ้งลงคลอง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เรื่อง นำเน่าเสียปล่อยทิ้งลงคลอง

สภาฯได้ทราบข่าวมีการปล่อยนำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรเถื่อนในเขตหนองจอก ลงสู่คลอง1ซึ่งจากการที่ปล่อยนำเสียลงนั้นทำให้พี่น้องที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเอานำมาทำการเกษตรและใช้งานอย่างอื่นได้ ซึ่งเลขานุการสภาฯได้ลงสำรวจพื้นมี่แล้วจะบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมคณะทำง่านสภาฯใน วันที่ 18 พย 55นี้เพื่อหาทางดำเนินการต่อไป

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.