เปิดเวทีสภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เปิดเวทีสภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท

Date and Time: 
Sat, 24/11/2012 - 09:00

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท จะทำการเปิดเวทีประชุมสภาองค์กรฯ ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ใต้ทางด่วน) ซ.ศาสนา ถ.พระราม ๖ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ใคร่ขอเรียนเชิญสภาจังหวัด ประธานชุมชน และเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ทุกท่านนะคะ

จากกองงานเลขาสภาองค์กรฯ