11พย55 ประชุมทีมข้อมูลโซนธนเหนือ ครั้งที่ 1/2555 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

11พย55 ประชุมทีมข้อมูลโซนธนเหนือ ครั้งที่ 1/2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนธนเหนือ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 

ณ.ทีทำการสหกรณ์ฯ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ 

 

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้