16 พย 55 ประชุมทีมข้อมูลโซนรัตนโกสินทร์ 2/2555 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

16 พย 55 ประชุมทีมข้อมูลโซนรัตนโกสินทร์ 2/2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนรัตนโกสินทร์ 2/2555

ณ.ที่ทำการสภาองค์กรชุมชน เขตดุสิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้