17 พย 55 ประชุมทีมข้อมูลโซนเจ้าพระยา 3/2555 | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

17 พย 55 ประชุมทีมข้อมูลโซนเจ้าพระยา 3/2555

 รายงานประชุมทีมข้อมูลโซนเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2555

ณ.ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา (อยู่ติดกับ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนเขตยานนาวา) 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้