ข่าว | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าว

ผู้แทนสภาองค์กรฯเขตสะพานสูงได้เข้าร่วมเวทีเสวนาแก้ไขปัญหายาเสพติดกับพี่น้องตัวแทนชุมชน สามสิบห้าชุมชน ณ.สถานีตำรวจนครบาลประเวศ 7/11/12 เวลา9.00 น.
 

รูปภาพ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน