ข่าวประชาสัมพันธ์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

       วันที่ 20/11/12 ประธานโซนศรีนครินทร์ จัดให้มีการประชุมโซน ณ.ที่ทำการสภาฯเขตคลองสามวา (เลขาโซน) มีผู้แทนเข้าร่วม 7สภากับ1เขต =30คน 

รูปภาพ: